lekarz specjalista radiologii
i diagnostyki obrazowej
Agnieszka ZMITROWICZ
Czynne od 7:30 do 15:00
Bud 8b, tel.91 888 6819
st. technik elektroradiologii
Grażyna BURDA
Od 7:30 do 15:00
Bud 8b, tel. 91 888 6819